61017

MFG
Electro Motive Diesel
MFG #
8345482
FSI #
61017