61017

MFG
Electro Motive Diesel
MFG #
8275432
FSI #
61017